Tillsammans med kunden tar vi fram förslag på implementering och fortsätter sedan med prototypning, testning, utvärdering och implementering.

Vi jobbar mycket med digital affärsutveckling, för att hitta områden där tekniska lösningar ger mest affärsnytta. Oftast innebär det att vi tillsammans med kunden definierar vilka mål som ska uppnås, tex ökad konvertering på webbplatsen eller system som kan hjälpa användaren att utföra en handling snabbare.

Tillsammans med kunden tar vi fram förslag på implementering och fortsätter sedan med prototypning, testning, utvärdering och implementering.

Dessa uppdrag försöker vi hålla så små som möjligt för att snabbt kunna se resultat och veta att vi är på rätt väg.

När vi lyckats kan vi gå vidare med nästa område som behöver utvecklas, eller köra en iteration till för att komma ännu längre i förbättringsarbetet.

Intresserad av Digital affärsutveckling?

Hör av dig till oss och berätta om ditt projekt.

E-post
info@bytelabs.se